Styret i skigruppa sesongen 2014/15.

Formann        : Stein Linholt, tlf.: 915 30 897

Nestformann : Geir Åge Løvlien

Kasserer       : Wenche Løvsletten

Sekretær       : Rita Bryhni

Styremedl.    : Tor André Hansen

Styremedl.    : Albert Dyresen

 

Løypekomite:

Leder: Magne Hekne

Steinar Østerhagen

Per Øyvind Hekne

Ola Evensen

Bjørn Holmen.